Samtal #1

torsdag 3 mars
13:00 - 15:00
NO/SE

Plats
Folkteatern

Kategorier:


Queera perspektiv och maskulinitetsnormer.

Datum: torsdag 3 mars
Tid: 13:00 - 15:00

Plats: Folkteatern