Samtal #3

lördag 5 mars
13:00 - 15:00
TH/UK/SE

Plats
Folkteatern

Kategorier:


Tillgång till och metoder för att tillgängliggöra scenkonst.

Datum: lördag 5 mars
Tid: 13:00 - 15:00

Plats: Folkteatern