Ta plats

Info

Organisation: Dansutbildningen Språng
Land: Sverige
Ålder: från 4-6 och 7-10 år
Längd: 45 min

Ta plats

Att ta plats kan betyda många saker. Till exempel att ta plats och vara stolt i sin egen kropp, att ta plats i gruppen, i vårt land och i vår värld. I dansworkshopen Ta plats! utgår vi från individerna i gruppen och utforskar vad det innebär att ta och ge plats, och hur vi kan bemöta varandra med respekt och nyfikenhet i mötet med varandras olikheter. I dansworkshopen utvecklar deltagarna sin kreativa förmåga, att dansa till olika musik med olika rörelsekvaliteter, koordination och motorik, samarbete, respekt
och uppskattning för våra olikheter


Om Dansutbildningen Språng

Dansutbildningen Språng erbjuder kursverksamhet, konstnärligt skapande och fortbildningar. De har en bred erfarenhet av att arbeta inkluderande med dans för barn, unga och vuxna. Verksamheten inkluderar individer med och utan funktionsvariationer och drivs av frågeställningar om vem som har tillgång att delta och vem som erbjuds möjlighet att bidra till det gemensamma samhällsrummet.

www.dusprang.se

Workshops

Inga Evenemang