Från 6-12 år

An Encounter

An Encounter

BE

En egensinnig och dynamisk föreställning som kombinerar golvakrobatik och dans med den allra mest mänskliga av frågor: hur knyter vi an till andra människor?


An Encounter

An Encounter

BE

En egensinnig och dynamisk föreställning som kombinerar golvakrobatik och dans med den allra mest mänskliga av frågor: hur knyter vi an till andra människor?


An Encounter

An Encounter

BE

En egensinnig och dynamisk föreställning som kombinerar golvakrobatik och dans med den allra mest mänskliga av frågor: hur knyter vi an till andra människor?


An Encounter

An Encounter

BE

En egensinnig och dynamisk föreställning som kombinerar golvakrobatik och dans med den allra mest mänskliga av frågor: hur knyter vi an till andra människor?


An Encounter

An Encounter

BE

En egensinnig och dynamisk föreställning som kombinerar golvakrobatik och dans med den allra mest mänskliga av frågor: hur knyter vi an till andra människor?


An Encounter

An Encounter

BE

En egensinnig och dynamisk föreställning som kombinerar golvakrobatik och dans med den allra mest mänskliga av frågor: hur knyter vi an till andra människor?


An Encounter

An Encounter

BE

En egensinnig och dynamisk föreställning som kombinerar golvakrobatik och dans med den allra mest mänskliga av frågor: hur knyter vi an till andra människor?


An Encounter

An Encounter

BE

En egensinnig och dynamisk föreställning som kombinerar golvakrobatik och dans med den allra mest mänskliga av frågor: hur knyter vi an till andra människor?


Adventures in planet love

Adventures in planet love

BE

En visuellt kraftfull föreställning om att övervinna fördomar och bygga broar till andra människor.


Adventures in planet love

Adventures in planet love

BE

En visuellt kraftfull föreställning om att övervinna fördomar och bygga broar till andra människor.


Adventures in planet love

Adventures in planet love

BE

En visuellt kraftfull föreställning om att övervinna fördomar och bygga broar till andra människor.


Adventures in planet love

Adventures in planet love

BE

En visuellt kraftfull föreställning om att övervinna fördomar och bygga broar till andra människor.


Adventures in planet love

Adventures in planet love

BE

En visuellt kraftfull föreställning om att övervinna fördomar och bygga broar till andra människor.


Adventures in planet love

Adventures in planet love

BE

En visuellt kraftfull föreställning om att övervinna fördomar och bygga broar till andra människor.


Adventures in planet love

Adventures in planet love

BE

En visuellt kraftfull föreställning om att övervinna fördomar och bygga broar till andra människor.