Folkteatern

Samtal #1

Samtal #1

Tony Tran/Knut Vikström Precht/Peter Sunesson | NO/SE

Queera perspektiv och maskulinitetsnormer.


Samtal #2

Samtal #2

Sandra Grehn/Emilia Wärff | SE

Nyfikenhet på olika kroppar och olika nivåer av representation.


Samtal #3

Samtal #3

Adjjima Na Patalung/Fiona Ferguson/Ellen Rengman | TH/UK/SE

Tillgång till och metoder för att tillgängliggöra scenkonst.