Järntorget

Kvinnostaden

Kvinnostaden

Kompani Catapult | SE

En utomhusföreställning där stadens statyer förkroppsligas.
Kvinnostaden är en del av Step Extended.