Fringe

Fringe

Under rubriken Fringe vill vi lyfta de kommuner och organisationer som tillsammans utgör Step 2020. Här kan du ta del av lokala initiativ inom dans för barn och unga som äger rum i mars 2020, men också det officiella festivalprogrammet uppdelat på respektive kommun.


Ale
Borås
Göteborg
Härryda
Lerum
Uddevalla
Vänersborg