Stor prick, liten prick

Info

Grupp: Memory Wax
Land: Sverige
Ålder: 3-6 år
Längd: 30 minuter

Stor prick, liten prick

Om bubblande prickar och runda ljud
Om svarta hål och busiga fläckar
Om innanför och utanför
Om litenhet och storhet
Om dig och mig, ditt och mitt
Om stor prick, liten prick

Med inspiration av den japanska konstnären Yayoi Kusamas universum av prickar bjuder Memory Wax in till en suggestiv danskonstföreställning. Tillsammans upptäcker vi det lilla i det stora och det stora i det lilla. Vi vågar ta steget in i det okända var kreativiteten och leken är våra livlinor. De tar oss framåt, bakåt, inåt och utåt. Vi lär känna oss själva och vår omvärld, vårt eget fantastiska universum.

Föreställningen är skapad i samarbete med Svedala kommuns bibliotek och deras projekt ”Läs med alla sinnen”. Ett projekt som syftar till att undersöka hur barns språk och fantasi kan få näring ur berättelser och upplevelser. Vad händer när de får uppleva dans, musik och konst, och hur de funderar när de själva får bearbeta det de sett eller hört i en egen skapande process.

Stor prick, liten prick är en del av Step Extended.


Trailer


Om föreställningen

Koreografi, idé och koncept Miguel Azcue och Johanna Jonasson
Medskapare och dans Rumiko Otsuka, Olo Tamayo, Alina Ramirez och Ernesto León
Kompositör Johannes Burström
Scenografi koncept Memory Wax
Konstruktion, dekor/rekvisita Malin Kihlberg
Ljusdesign Imre Zsibrik
Grafik projektioner Sadik Salem
Film Javier Garcia, Emma Ribbing och Alexis Rodríguez Cancino
Foto Johanna Jonasson
Med stöd av Kulturrådet, Malmö stad och Region Skåne
I samarbete med Svedala kommuns bibliotek och In-discourse


Om kompaniet

Memory Wax är ett danskompani som producerar danskonst med ett starkt visuellt uttryck för barn, unga och vuxna. Vår ambition är att uppmärksamma dansen som konstform och främja dess roll i samhället.

I vårt konstnärskap undersöker vi komplexiteten i våra känslor och de olika relationerna människor emellan. Under åren har vi fått stor uppmärksamhet för vår särprägling och vår unika, suggestiva gestaltning. Vårt rörelsespråk är avskalat, präglas av humanism och nyfikenhet att undersöka och gestalta existentiella och filosofiska frågor genom dans. Med en underton av humor och med kärlek till det enkla vill vi skapa magi av det vardagliga.

Vi strävar hela tiden efter att utveckla möjligheterna att möta publiken och bredda intresset för modern dans. Vårt mål är att föra dansen närmare människan och låta fler få uppleva magin, kreativiteten och möjligheterna som det fria uttrycket skapar.

Memory Wax har sin bas i Malmö och grundades 2004 av Miguel Azcue och Johanna Jonasson. Kompaniet uppbär årligt stöd av Kulturrådet, Region Skåne och Malmö Stad.

www. memorywax.com

Föreställningar

Inga Evenemang