Branschprogram

Branschprogram

Välkommen till Steps branschprogram den 2-5 mars 2022!

Fyra dagar fyllda av samtal, mingel och såklart – dansföreställningar! Programmet riktar sig till alla som arbetar med dans, scenkonst eller kultur för barn och unga i stort. Passa på att möta branschen och låt dig inspireras av fyra fullmatade dansdagar.

Branschprogrammet inleds med en heldag med fullt fokus på utövare och satsningar inom det regionala danslivet för barn och unga. Tematiken fortsätter sedan med frågor som rör queera perspektiv och maskulinitetsnormer inom scenkonst för barn och unga, nyfikenhet på olika kroppar och olika nivåer av representation i en föreställning, om hur vi kan öka och främja tillgången till scenkonst för den unga publiken, samt hur pedagoger, festivaler och arrangörer kan arbeta tillsammans för att bredda det konstnärliga utbudet och våga presentera scenkonst som utmanar, ifrågasätter och berör. Branschprogrammet 2022 genomförs med stöd av Konstnärsnämndens internationella program för dans.


Program

Onsdag 2 mars

Open Stage
Open Stage är en danskonstnärlig mötesplats som vill främja ny danskonst för barn och unga. Under en inspirerande förmiddag varvas korta föreställningsutdrag med feedback från coacher med stor erfarenhet inom fältet.

Vi har bjudit in danskonstnärer som har en dansföreställning för barn och unga under utveckling, som vill bolla sina idéer och sitt material med erfarna koreografer och dramaturger. Publiken bjuds in att delta som bollplank, ge feedback och dela med sig av sina erfarenheter och perspektiv. Målet är att stötta danskonstnärerna i att utveckla danskonst för barn och unga och i förlängningen att främja en återväxt med bredd, kvalitet och aktualitet. Open Stage är ett samarbete mellan Frölunda kulturhus, Göteborgs Stads kulturförvaltning, Step/Producentbyrån, Förvaltningen för kulturutveckling i Västra Götalandsregionen och Dansakademin/Regionteater Väst.

Open Stage är en del av Step Extended.

Tid: 09:00 – 12:00
Språk: svenska och engelska
Plats: Frölunda kulturhus, Valthornsgatan 13, Västra Frölunda
Närmsta hållplats: Frölunda Torg (spårvagnslinjer 1, 7, 8)

Det är fri entré till Open Stage, men du måste registrera dig!

Konst och pedagogik
Välkommen till Konst och pedagogik – en workshop om den konstnärliga processen i ett pedagogiskt perspektiv. Workshopen presenteras av Regionteater Väst och vänder sig till alla som arbetar med eller för dans för barn och unga. Ta chansen att träffa medarbetare från Regionteater Väst under en två timmar lång workshop och få en inblick i hur arbetet med den unga publiken sträcker sig långt vidare än ”bara” själva föreställningstillfället. Klicka här för att läsa mer.

Tid: 14:00 – 16:00
Språk: svenska och engelska
Plats: Spinnstudion, Järntorget 7, Göteborg
Närmsta hållplats: Frölunda Torg (spårvagnslinjer 1, 7, 8)

Det är fri entré till Konst och pedagogik, men du måste registrera dig genom att maila: luisa.denward@regionteatervast.se

Late-night meeting point
Passa på att träffa gamla kollegor och nya bekantskaper över ett glas och någonting att tugga på. Festivalens officiella ”late-night meeting point” är Zamenhof vid Esperantoplatsen i Göteborg!

Tid: från 21:00 – sent
Plats: Hotel Eggers, Drottningtorget 2-4, Göteborg
Närmsta hållplats: Centralstationen (spårvagnslinjer 1, 2, 3, 4, 7, 9, 11)

Torsdag 3 mars

Samtal #1 – Queera perspektiv och maskulinitetsnormer.
Peter Sunesson, till vardags producent för festivalen Salto! i Skåne, pratar om icke-normativa och queera perspektiv inom scenkonst för barn och unga. Koreografen och dansaren Tony Tran och dansaren Knut Vikström Precht pratar om maskulinitetsnormer med utgångspunkt i föreställningen Jakob.

Samtalet modereras av Catharina Bergil och presenteras i samarbete med Folkteatern.

Tid: 13:00 – 15:00
Språk: Engelska
Plats: Folkteatern, Olof Palmes Plats, Göteborg
Närmsta hållplats: Järntorget (spårvagnslinjer 1, 3, 6, 9, 11)

Det är fri entré till samtalet, men du måste registrera dig!

Mingel
Ta chansen att möta branschkollegor, nya och gamla vänner, oss från festivalen, några av de medverkande under årets branschprogram samt andra intresserade från det lokala, regionala och internationella danslivet. Det bjuds på något enklare att äta och något att dricka och kanske att det också blir någon överraskning. Hoppas vi ses!

Minglet presenteras i samarbete med Förvaltningen för kulturutveckling, Västra Götalandsregionen.

Tid: 17:00 – 18:00 (ca)
Plats: Producentbyrån, Kastellgatan 6
Närmsta hållplats: Järntorget (spårvagnslinjer 1, 3, 6, 9, 11) eller Linnéplatsen (spårvagnslinjer 1, 2, 6)

Det är fri entré till minglet, men du måste registrera dig!

Late-night meeting point
Passa på att träffa gamla kollegor och nya bekantskaper över ett glas och någonting att tugga på. Festivalens officiella ”late-night meeting point” är Zamenhof vid Esperantoplatsen i Göteborg!

Tid: från 21:00 – sent
Plats: Hotel Eggers, Drottningtorget 2-4, Göteborg
Närmsta hållplats: Centralstationen (spårvagnslinjer 1, 2, 3, 4, 7, 9, 11)

Fredag 4 mars

Samtal #2 – Nyfikenhet på olika kroppar och olika nivåer av representation.
Sandra Grehn, fil dr i litteraturvetenskap/teaterstudier vid Göteborgs Universitet, pratar om representation utifrån olika nivåer och hur scenkonsten kan utmana form, publikkontakt och det scenkonstnärliga uttrycket. gängse normer. Dansaren och formgivaren Emilia Wärff pratar om inkludering och om ett nyfiket förhållningssätt till sin egen och andras kroppar.

Samtalet modereras av Catharina Bergil och presenteras i samarbete med Folkteatern.

Tid: 13:00 – 15:00
Språk: Engelska
Plats: Folkteatern, Olof Palmes Plats, Göteborg
Närmsta hållplats: Järntorget (spårvagnslinjer 1, 3, 6, 9, 11)

Det är fri entré till samtalet, men du måste registrera dig!

Late-night meeting point
Passa på att träffa gamla kollegor och nya bekantskaper över ett glas och någonting att tugga på. Festivalens officiella ”late-night meeting point” är Zamenhof vid Esperantoplatsen i Göteborg!

Tid: från 21:00 – sent
Plats: HAK, Nils Ericsonsgatan 21, Göteborg
Närmsta hållplats: Centralstationen (spårvagnslinjer 1, 2, 3, 4, 7, 9, 11)

Lördag 5 mars

Samtal #3 – Tillgång till och metoder för att tillgängliggöra scenkonst.
Adjjima Na Patalung, konstnärlig ledare för BICT Fest i Bangkok, pratar tillgång till scenkonst i relation till utbildning och om arbetet med att arbeta med dans för barn och unga i en Thailändsk kontext. Fiona Ferguson, kreativ utvecklingschef för Edinburgh International Children’s Festival pratar om hur pedagoger, festivaler och arrangörer kan arbeta tillsammans för att bredda det konstnärliga utbudet och våga presentera scenkonst som utmanar, ifrågasätter och berör. Ellen Rengman, dansare i och medgrundare av Kompani Catapult pratar om metoder och tillvägagångssätt vad gäller för- och efterarbete med både barn och pedagoger.

Samtalet modereras av Catharina Bergil och presenteras i samarbete med Folkteatern.

Tid: 13:00 – 15:00
Språk: Engelska
Plats: Folkteatern, Olof Palmes Plats, Göteborg
Närmsta hållplats: Järntorget (spårvagnslinjer 1, 3, 6, 9, 11)

Det är fri entré till samtalet, men du måste registrera dig!

Late-night meeting point
Passa på att träffa gamla kollegor och nya bekantskaper över ett glas och någonting att tugga på. Festivalens officiella ”late-night meeting point” är Zamenhof vid Esperantoplatsen i Göteborg!

Tid: från 21:00 – sent
Plats: HAK, Nils Ericsonsgatan 21, Göteborg
Närmsta hållplats: Centralstationen (spårvagnslinjer 1, 2, 3, 4, 7, 9, 11)Medverkande

De medverkande under årets samtalsprogram representerar olika delar av scenkonstfältet för barn och unga. De är producenter, konstnärliga ledare, utövare, koreografer och forskare. Här nedanför kan du läsa mer om de medverkande och vad de ska prata om.

Tony Tran

Tony Tran är en norsk-vietnamesisk koreograf och dansare. I sitt konstnärliga arbete intresserar han sig främst för förkroppsligade egenskaper i mänskliga relationer och olika uttryck och gester inom social gemenskap. Hans föreställningar har turnerat i Europa, Asien och Nordamerika. För tillfället arbetar han med föreställningen Brotherly som har premiär tidigt 2022. Tony bor och verkar i Oslo, Norge.

Med utgångspunkt i den egna föreställningen Jakob reflekterar Tony Tran och Knut Vikström Precht över hur föreställningen både nyanserar och utmanar våra uppfattningar kring intimitet och sexualitet. Hur framställs män på scen, och hur ser det ut med könsmångfalden inom scenkonsten i stort? Och hur kan vi visa extrem fysikalitet utan att det för den skull landar i klichéartade bilder och stereotypa uttryck av maskulinitet? Tony och Knut presenterar ett samtal om vad det innebär att visa olika former av manlig närhet inom scenkonst för barn och unga. När det konventionella och stereotypt maskulina ställs mot intimitet, ömhet och sårbarhet – vilken slags uttryck skapas då?

Knut Vikström Precht

Knut är ursprungligen från Sverige, men han har arbetat flitigt i Europa och genomfört omfattande turnéer över hela världen. Vid sidan av sitt huvudfokus, som är samtida dans, har han arbetat med streetdans, dansfilmer, teaterproduktioner och performancekonst. Mellan 2015-2018 arbetade han med Ultima Vez – Wim Vandekeybus och han har varit medskapande och medverkat i föreställningar av ett flertal andra koreografer och regissörer. Sedan 2019 har han även undervisat internationellt.

Peter Sunesson

Peter Sunesson arbetar på Dansstationen i Malmö som producent för Salto!-festivalen. En dansfestival för barn och unga som äger rum i Skåne i oktober varje år. Med cirka 150 föreställningar per år är festivalen en av Sveriges och Europas största dansfestivaler för den unga publiken. Peter har också arbetat med urval till olika festivaler såsom Bibu 2016 och 2018 samt sitter i Konstnärsnämndens arbetsgrupp för dans och cirkus.

Peter kommer att prata om hur vi kan gestalta det icke-normativa inom scenkonst för barn och unga. Vilka uttryck får queera perspektiv när vi skapar scenkonst för den unga publiken och vilken betydelse har representation för barns upplevelser? Ett samtal som tar upp perspektiv kring förhållandet mellan pedagogik och konst, tematik och representation och könsidentitet och könsroller.

Sandra Grehn

Sandra Grehn, fil. doktor i litteraturvetenskap/teaterstudier, disputerade 2020 vid Göteborgs universitet med en avhandling om tre uppsättningar på Backa Teater i Göteborg. Sandra har undervisat i teatervetenskap och litteraturvetenskap vid Stockholms och Göteborgs universitet och är medlem av internationella nätverket för forskning på scenkonst för barn och unga (ITYARN) sedan 2015. Hon samarbetar regelbundet med scenkonstscener genom att analysera repertoarer och föreställningar.

Under årets branschprogram ska Sandra belysa representation utifrån olika nivåer. Ofta diskuteras representation med utgångspunkt i vilka kroppar som finns på scen eller inte. Vilka fler nivåer finns det att ta hänsyn till när vi vill öka representationen på våra scenkonstscener? Vad kan scenkonsten vinna på en ökad representation och på vilka sätt kan den utmana normen för både form, publikkontakt och scenkonstnärliga uttryck?

Emilia Wärff

Emilia Wärff är designer och dansare. Hon har en MFA från HDK i design och har sedan starten 2010 varit en del av Danskompaniet Spinn. Genom workshops och föreställningar vill hon sprida en breddad bild av vilken kropp som kan synas i dagens scenkonst. Barn och unga har varit en självklar del av hennes arbete i både design och scenkonst. Hon har arbetat med flera pedagogiska projekt där barn och unga varit med och format vårdmiljöer på sjukhus och hon intresserar sig mycket för den lilla detaljens stora betydelse. Just nu är hon aktuell med scenkonstprojektet Vardagens Anatomi som är en del av mentorskapsprogrammet Diverse Nordic Voices, initierat av Dansens hus, CODA Oslo International Dance Festival och Reykjavik Dance Company.

Emilia kommer att prata om vikten av att från tidig ålder ha ett nyfiket förhållningssätt till sin egen och andras kroppar, dess olika uppsättningar och utmaningar de möter. Hur vi genom scenkonst och objekt som vi omger oss med kan skapa band mellan människor i motsats till avstånd. Vad skapar välvilja och vad skapar motstånd?

Fiona Ferguson

Fiona är utbildad flöjtist med examen från Royal Conservatoire of Scotland 2001. Sedan dess har jobb inom musik, teater, konstutbildningar och kuratorskap lett till ett fokus på teater och dans för barn och unga. Fiona började jobba för Imaginate/Edinburgh International Children’s Festival som kreativ utvecklingschef 2011. Hennes roll är att initiera och leda projekt och möjligheter för konstnärer, lärare och skolor, att kurera olika plattformar för konstnärer och att vara Artistic Lead för EU-projektet PUSH+. Fiona sitter även i det internationella rådet för explore dance, ett tyskt projekt som beställer nya verk skapade för barn och unga.

Ett samtal om hur lärare, festivaler, programläggare och konstnärer kan arbeta tillsammans för att vidga bredden på föreställningar som skolor tar del av och öka vårt kollektiva självförtroende när det kommer till att, med hjälp av liveföreställningar, prata om de stora frågorna med barn och unga.

“I Skottland har vi genomfört Teacher’s Theatre Club (TTC) för att öka lärarnas kunskap om den mångfald av dans och teater som de kan ta del av, och för att presentera dem för de konstnärer som skapar föreställningarna och de som jobbar med att presentera dem. Det här projektet har verkligen skapat ett starkt band och ett förtroende mellan festivaler och skolor vilket gör att lärarna känner sig trygga i att ta med sina klasser till föreställningar som är mer utmanande eller som kräver eftersamtal för att ta hand om de frågor och funderingar som uppstår. TTC har funnit i över två år och är ett samarbete mellan Imaginate/Edinburgh International Children’s Festival och Edinburgh Festival Fringe.”

Adjjima Na Patalung

Adjjima arbetar som teaterdirektör, kurator och producent. Hennes nuvarande roller innebär att vara festivalchef för BICT Fest och konstnärlig ledare för Arts on Location, som är en organisation för kreativ utveckling. Adjjima har min bakgrund inom bildkonst, hantverk och de fria konsterna. Sedan 2006 har hon delat sin tid mellan att bo i Bangkok och London. Hennes ambition är att använda de erfarenheter hon gjort till att skapa större medvetenhet inom den offentliga sektorn i Thailand vad gäller vinsterna med konst för människor i alla åldrar.

Tillgången till konst, precis som tillgång till högkvalitativ utbildning och särskilt för unga människor, är fortfarande begränsad i Thailand. Tillhandahållande och decentralisering var grundidéerna bakom festivalen BICT Fest 2021: BICT on(line) the MOVE. Adjjima delar med sig av sina erfarenheter av att kuratera den tredje upplagan av festivalen som ursprungligen var tänkt att vara en “festival-on-the-move”, som ett försök att föra ut ny konst till nya publikgrupper utanför Bangkok. På grund av Covid-19-situationen i Thailand gjordes hela programmet om till en online-festival. Detta förde med sig nya perspektiv vad gäller potentialen i online- och digitala plattformar utöver att endast vara ett substitut när en fysisk upplevelse på plats inte är möjlig. Det medförde även nya möjligheter vad gäller outreach både lokalt och globalt. Adjjima kommer även att prata om vinsterna med att arbeta med olika nätverk som arbetar med teater inom utbildningar och skolor i en thailändsk kontext, samt hur dess skapar en grogrund för lärande för barn och ungdomar där just scenkonsten ses som en viktig del. Hon kommer även att dela med sig av tankar kring att programlägga den här online-versionen med ett annat tankesätt vad gäller publikengagemang och publikupplevelsen.

Ellen Rengman

Ellen tog examen från Balettakademien i Göteborg 2018 och har sedan dess arbetat som frilansande dansare. Tillsammans med tre kollegor driver hon Kompani Catapult, ett feministiskt och samskapande danskompani som under 2021/2022 är kommunkoreografer på Tjörn. Sedan 2020 har Ellen arbetat med Embla dans & teater i föreställningarna Motsatser och Böjligheter Möjligheter. Hon sitter även i styrgruppen för Dansakademin och är dansassistent på Språng.

Med utgångpunkt i det egna kompaniets arbete, men också i arbetet som dansare i andra föreställningar, delar Ellen med sig av olika självupplevda perspektiv och metoder kring att jobba med för- och efterarbete vad gäller den unga publiken.

Catharina Bergil (SE)

Catharina Bergil arbetar som enhetschef för scenutbildningarna på Högskolan för scen och musik i Göteborg. Hon undervisar i ämnet Teater och samhälle, som handlar om samtidens scenkonst bl.a. utifrån begrepp som relevans, kulturpolitik och publikmöten. Under många år arbetade hon som programchef på Världskulturmuseet när det var helt nytt – också där med aktuella samtidsfrågor i fokus. Catharina har sedan flera år tillbaka även varit tätt knuten till Göteborgs dans- & teaterfestival.

Catharina Bergil modererar samtalen under Steps branschprogram 2022.


Registrering

Det är fri entré till de samtal, mingel och andra aktiviteter som äger rum under branschprogrammet i Göteborg den 2-5 mars. Observera dock att detta inte inkluderar de föreställningar som pågår i anslutning till branschprogrammet. Bokning av biljetter till dessa föreställningar görs via Google-formuläret här nedanför. Det finns endast ett begränsat antal biljetter till varje föreställning, så det är först till kvarn som gäller!

Fyll i formuläret nedan för att registrera dig till branschprogrammet för Step 2022

Information

Transport
Det enklaste sättet att ta sig runt i Göteborg och Västra Götalandsregionen är att åka kollektivt. Mer information, spårvagns- och busslinjer och tidtabeller hittar ni på www.vasttrafik.se.

Vill ni hellre ta taxi så kan ni välja t.ex. Taxi Göteborg, TaxiKurir Göteborg eller Minitaxi .

Till och från Landvetter Flygplats tar ni er enklast med www.flygbussarna.se som går mellan flygplatsen och Nils Ericson Terminalen var 12:e minut. Resan tar ca 30 min.

Boende
Vi jobbar just nu för att få fram bra dealar med ett antal Svanen- eller Green Key-märkta hotell i Göteborg och återkommer med mer information så snart vi kan!

Scener
Folkteatern Göteborg
Olof Palmes Plats
413 04 Göteborg
www.folkteatern.se

Frölunda kulturhus
Valthornsgatan 13
421 46 Västra Frölunda
www.goteborg.se

Tips på caféer
Doppio – espressobar med grym frukost
Espresso House – kedja med bra utbud av kaffe, juicer och bakverk
Kafé Magasinet – frukost, bagels, kaffe och öl
Kastello – gott kaffe och bra läge på Linnégatan
Steinbrenner & Nyberg – fokus på bakverk och fantastiskt gott bröd

Tips på restauranger och barer
Barabicu – pan american grill och grymma drinkar
Brewers Beer Bar – hantverksöl och surdegspizza
Dubbel Dubbel – dumplings och dim sum
Folk – mat från havet och växtriket och naturvin
Indian Masala – klassiskt indisk mat med prisvärd lunch
Jerntorgets Brygghus – hantverksöl och husmanskost
Made In China – asian fusion dim sum med bra luncher
Mellan-Rummet – mellanrätter som spänner över spansk, nordiskt och indiskt
Mexikanska Monarkin – grymma tacos och frozen margaritas
Olssons Vinbar – fantastiska viner och ett nordiskt-franskt kök
Pustervik – lunchsoppor på klassisk konsertscen
Ramen Ya – ramen i världsklass
Saluhallen Briggen – allt från traditionell husman till vinbar och fantastisk vietnamesisk mat
Station Linné – avslappnad gastropub med stort ölutbud från jordens alla hörn
Sushi Sendai – enkel och god sushi
Zamenhof – en ”fritidsgård för vuxna” med all day dining, hantverksöl, pokébowl och game room
Ölstugan Tullen – hantverksöl och husmanskost