Branschprogram

Branschprogram

Välkommen till branschprogrammet i Göteborg den 19-21 mars 2020!

Dagarna kommer fyllas med samtal, mingel och såklart – dansföreställningar! Programmet riktar sig till alla som på något sätt arbetar med dans, scenkonst eller kultur för barn och unga i stort. Passa på att möta branschen och låt dig inspireras av tre fullmatade dansdagar.

Under branschdagarna diskuterar vi frågor som urval – vad vi presenterar och varför – och får ta del av forskning inom fältet kultur för barn och unga. Med inbjudna svenska och internationella gäster verksamma inom fältet hoppas vi kunna belysa goda exempel, ta del av både åsikter och fakta, och vrida och vända på perspektiven. Tillsammans blir vi förhoppningsvis en aning klokare!


Program

Torsdag 19 mars – INSTÄLLT!!!

Samtal #1 – om internationalisering genom programläggning och om att skapa ett genuint delägarskap hos publiken.

Gerhard Verfaillie, konstnärlig ledare för Krokusfestivalen i Belgien, pratar om internationalisering och vilka konstnärliga val detta kan innebära för en festival. Paulien Truijen, grundare av och dansare med kompaniet Cie. Woest, pratar om konstnärliga val som sträcker sig bortom målgruppsanpassning med det direkta syftet att skapa delägarskap hos publiken.

Samtalet modereras av Catharina Bergil och presenteras i samarbete med Folkteatern.

Tid: 13:30 – 16:00
Språk: Engelska
Plats: Folkteatern, Olof Palmes Plats, Göteborg
Närmsta hållplats: Järntorget (spårvagnslinjer 1, 3, 6, 9, 11)

Det är fri entré till samtalet, men du måste registrera dig!

Fredag 20 mars – INSTÄLLT!!!

Samtal #2 – om att ombearbeta för barn utan att urvattna och om den Thailändska scenkonstvärlden i relation till den Europeiska.

Sue Buckmaster, konstnärlig ledare för Londonbaserade Theatre-Rites, pratar om arbetet med att ombearbeta Akram Khans föreställning Xenos till Chotto Xenos för den yngre publiken. Adjjima Na Patalung, konstnärlig ledare för BICT Fest i Bangkok, pratar om hur det är att producera en samtida scenkonstfestival i Thailand i relation till en europeisk kontext.

Samtalet modereras av Catharina Bergil och presenteras i samarbete med Folkteatern.

Tid: 12:00 – 15:00
Språk: Engelska
Plats: Folkteatern, Olof Palmes Plats, Göteborg
Närmsta hållplats: Järntorget (spårvagnslinjer 1, 3, 6, 9, 11)

Det är fri entré till samtalet, men du måste registrera dig!

Late-night meeting point
Passa på att träffa gamla kollegor och nya bekantskaper över ett glas och någonting att tugga på. Festivalens officiella ”late-night meeting point” är gastropuben Station Linné, precis vid Linnéplatsen.

Tid: från 20:00 – sent…
Plats: Station Linné, Linnéplatsen 9, Göteborg
Närmsta hållplats: Linnéplatsen (spårvagnslinjer 1, 2, 6)

Lördag 21 mars – INSTÄLLT!!!

Samtal #3 – om queera perspektiv inom scenkonst för barn och unga och om vikten av representation.

Sandra Grehn, doktorand i litteraturvetenskap med inriktning mot teaterstudier vid Göteborgs Universitet, pratar om representation med utgångspunkt i diskurser, narrativ och kroppar inom scenkonst för barn och unga. Peter Sunesson, till vardags producent för festivalen Salto! i Skåne, pratar om icke-normativa och queera perspektiv inom scenkonst för barn och unga.

Samtalet modereras av Catharina Bergil.

Tid: 14:00 – 17:00
Språk: Engelska
Plats: Konstepidemin, Hus 10, Carl-Erik Hammaréns backe, Göteborg
Närmsta hållplats: Linnéplatsen (spårvagnslinjer 1, 2, 6)

Det är fri entré till samtalet, men du måste registrera dig!

Mingel
I anslutning till samtalet på lördagen den 21 mars bjuder vi in till mingel! Här vill vi passa på att bjuda in alla som har deltagit under dagarna – både medverkande och publik – och de artister, dansare, koreografer och producenter som medverkar i eller arbetar med festivalens föreställningar, samt andra intresserade från det lokala eller regionala danslivet. Det bjuds på något enklare att äta och något att dricka och kanske att det också blir någon överraskning. Hoppas vi ses!

Innan minglet startar tar vi en rundtur på Konstepidemin. Där får vi höra om Sveriges största konstnärsdrivna konstnärskluster. Vi får en historik över området, kanske tittar vi in i någon ateljé och bara njuter av atmosfären guidade av Big Wind, som har sina arbetslokaler på området.

Minglet presenteras i samarbete med Förvaltningen för kulturutveckling, Västra Götalandsregionen. Rundvandringen presenteras i samrbete med Konstepidemin.

Tid: 17:00 – 18:00 (ca)
Plats: Konstepidemin, Hus 10, Carl-Erik Hammaréns backe, Göteborg
Närmsta hållplats: Linnéplatsen (spårvagnslinjer 1, 2, 6)

Det är fri entré till minglet, men du måste registrera dig!

Late-night meeting point
Passa på att träffa gamla kollegor och nya bekantskaper över ett glas och någonting att tugga på. Festivalens officiella ”late-night meeting point” är gastropuben Station Linné, precis vid Linnéplatsen.

Tid: från 20:00 – sent…
Plats: Station Linné, Linnéplatsen 9, Göteborg
Närmsta hållplats: Linnéplatsen (spårvagnslinjer 1, 2, 6)Medverkande

De medverkande under årets samtalsprogram representerar olika delar av scenkonstfältet för barn och unga. De är producenter, konstnärliga ledare, dramaturger, regissörer, dansare och forskare och kommer att presentera perspektiv som rör representation, internationalisering, könsidentitet, målgruppsanpassning, konstnärliga val och mycket mer. Här nedanför kan du läsa mer om de medverkande och vad de ska prata om.

Gerhard Verfaillie (BE)

Gerhard blev konstnärlig ledare för Krokusfestivalen i Belgien 2003. Festivalen var vid den tidpunkten en årligen återkommande liten regional teaterfestival för barn och unga som han sedan utvecklade till den internationella konstfestival det är idag. Festivalens fokus är på nya konstnärer och verk, och varje år presenteras 35 kompanier och fler än 100 föreställningar. 2015 blev Gerhard chef för ccha – cultuurcentrum Hasselt som är huvudscen för Krokusfestivalen, och blev även konstnärlig ledare för HET LAB, som är en residensplats för konst för barn och unga.

Med utgångspunkt i arbetet med Krokusfestivalen i Hasselt, Belgien ska Gerhard prata om de val som en internationell konstfestival för barn och unga måste göra för att vara internationellt relevanta. Hur går tankarna kring programläggning av föreställningar, konstinstallationer och festivalens branschprogram? Vilka eventuella konstnärliga avgränsningar avgör hur programmet ser ut?

Paulien Truijen (NL)

Paulien är en av grundarna av Nederländska/Belgiska kompaniet Cie. Woest som i huvudsak skapar platsspecifika föreställningar. Hon utexaminerades från Amsterdam School Of Arts 2007. Sedan dess har hon arbetet inom ett brett spektrum av föreställningar inom film, opera, platsspecifikt, street och teater. Utöver arbetet med Cie. Woest har hon turnerat med Erik Kaiel / Arch8 i föreställningar som Murikamification och Tetris som vann en IPAY Victor Award 2016. Vid sidan av att medverka i föreställningar och att arbeta med olika delar av Cie. Woest undervisar hon i dansteater-workshops och klasser för barn och unga.

Woest utforskar skapandeprocesser i det offentliga rummet, både med och för ungdomar och vuxna, som publik och som medverkande. Vad innebär det egentligen att skapa för en specifik målgrupp? Och bör vi verkligen besluta i förväg vem våra föreställningar är bäst lämpade för? Paulien berättar om hur de, genom att skapa utanför det traditionella teaterrummet, bygger ett ägandeskap för både den yngre och den vuxna publiken.

Sue Buckmaster (GB)

Sue är konstnärlig ledare för Londonbaserade Theatre-Rites. Hon är också en dockteaterexpert och fjärde generationens teatermakare. Sedan 1996 har hon regisserat 12 platsspecifika produktioner och 15 teaterproduktioner för Theatre-Rites. Hon har arbetat med kompanier som National Theatre och Royal Shakespeare Company. Efter arbetet med den enormt framgångsrika Chotto Desh, som Sue regisserade för Akram Khan Company 2015, har hon nu även regisserat Chotto Xenos för en familjepublik. Som ett erkännande av hennes inspirerande ledarskap inom teaterregi och dockteater belönades hon 2018 med en hedersdoktorstitel vid University of Essex.

Med utgångspunkt i omarbetningarna av Akram Khans föreställningar Desh och Xenos till Chotto Desh och Chotto Xenos pratar Sue om hur hon tar sig an att skapa och att omarbeta föreställningar för barn och unga. Hon kommer också att prata om hur hon skapar verk med sitt kompani Theatre-Rites utifrån mindre barnvänliga ämnen som flyktingar, bankkrisen och neurovetenskap.

Adjjima Na Patalung (TH)

Adjjima arbetar som teaterdirektör, kurator och producent. Med andra ord en typisk kulturarbetare från Thailand, som har många olika hattar. Hennes nuvarande roller innebär att hon är festivalchef för BICT Fest och konstnärlig ledare för Arts on Location, som är en organisation för kreativ utveckling. Hon har sin bakgrund inom bildkonst, hantverk och de fria konsterna. Sedan 2006 har hon delat sin tid mellan att bo i Bangkok och London. Hennes ambition är att använda de erfarenheter hon gjort till att skapa större medvetenhet inom den offentliga sektorn i Thailand vad gäller vinsterna med konst för människor i alla åldrar.

Samtida scenkonst från Thailand är till stora delar okänd i Europa. I ännu högre grad när det kommer till scenkonst för barn och unga. Men i Sydostasien anses den Thailändska samtida scenkonstscenen vara en av de mest aktiva. Adjjima delar med sig av perspektiv kring hur det är att producera en internationell festival för samtida scenkonst för den unga publiken i Thailand, satt i relation till hennes erfarenheter av att arbeta i en europeisk kontext.

Sandra Grehn (SE)

Sandra Grehn är doktorand i litteraturvetenskap med inriktning mot teaterstudier vid Göteborgs Universitet. Med utgångspunkt i tre föreställningar som presenterades på Backa Teater i Göteborg åren 2009–2012, har Sandra undersökt hur maktaxlarna kön/genus, sexualitet, ålder, nationalitet och vithet är verksamma i de dominerande diskurserna samt om och hur dessa diskurser hybridiseras och omskapas genom föreställningarnas skådespelarkroppar, kostym, koreografi, mask, musik, ljus, ljud, scenografi och interaktion med publiken.

Under årets samtalsprogram ska Sandra belysa representation utifrån vilka diskurser, narrativ och kroppar det finns inom scenkonst för barn och unga och hur detta påverkar barns och ungas uppfattning om sig själva och andra. På vilket sätt kan kroppar inom scenkonst sägas ha en dubbel funktion som tecken, då publiken uppfattar både skådespelaren/dansaren/musikern och den roll/rörelser/musik som hen iscensätter, dansar eller spelar?

Peter Sunesson (SE)

Peter Sunesson arbetar på Dansstationen i Malmö som producent för Salto!-festivalen. Festivalen är en årligen återkommande dansfestival i Skåne för barn och unga som äger rum i oktober. Med cirka 150 föreställningar per år är festivalen en av Sveriges och Europas största dansfestivaler för den unga publiken. Peter har också arbetat med urval till olika festivaler såsom Bibu 2016 och 2018 samt sitter i Konstnärsnämndens arbetsgrupp för dans och cirkus.

Peter kommer att prata om hur vi kan gestalta det icke-normativa inom scenkonst för barn och unga. Vilka uttryck får queera perspektiv när vi skapar scenkonst för den unga publiken och vilken betydelse har representation för barns upplevelser? Ett samtal som tar upp perspektiv kring förhållandet mellan pedagogik och konst, tematik och representation och könsidentitet och könsroller.

Catharina Bergil (SE)

”Jag arbetar som enhetschef för scenutbildningarna på Högskolan för scen och musik i Göteborg. Här har jag privilegiet att följa studenternas utveckling på nära håll, och ta del av aktuell scenkonstnärlig forskning. Jag undervisar i ämnet Teater och samhälle, där vi diskuterar samtidens scenkonst bl.a. utifrån begrepp som relevans, kulturpolitik och publikmöten. Under många år arbetade jag som programchef på Världskulturmuseet när det var helt nytt – också där med aktuella samtidsfrågor i fokus. Jag har sedan flera år tillbaka även varit knuten till Göteborgs dans- & teaterfestival. Därför ska det bli otroligt spännande att få ta del av det spetsiga Step-programmet, och få leda samtal med spännande scenkonstnärer från olika håll i världen.”

Catharina Bergil modererar samtalen under alla tre branschdagarna.


Registrering

Det är fri entré till de samtal, mingel och andra aktiviteter som äger rum under branschdagarna i Göteborg den 19-21 mars. Observera dock att detta inte inkluderar de föreställningar som pågår i Göteborg med omnejd. Bokning av biljetter till festivalens föreställningar görs via respektive spelplats.

Fyll i formuläret nedan för att registrera dig till samtalsprogrammet och festivalminglet!


Biljetter

Bokning av biljetter till festivalens föreställningar görs via respektive spelplats. Observera att ett flertal av festivalen speltillfällen är skolföreställningar som alltså inte är öppna för allmänheten.

Under och i anslutning till branschdagarna i Göteborg den 19-21 mars har vi reserverat ett fåtal biljetter för branschen till skolföreställningar. Dessa biljetter bokas genom att maila till info@stepfestival.se. Observera att det är först till kvarn som gäller. Biljetter till offentliga föreställningar bokas via respektive spelplats.

Måndag 16 mars

Förvandling
Big Wind | Sverige
Tid: 09:30
Plats: Blå Stället, Angereds torg 13, Angered
Biljetter: fribiljetter bokas genom att maila info@stepfestival.se


Information

Transport
Det enklaste sättet att ta sig runt i Göteborg och Västra Götalandsregionen är att åka kollektivt. Mer information, spårvagns- och busslinjer och tidtabeller hittar ni på www.vasttrafik.se.

Vill ni hellre ta taxi så kan ni välja t.ex. Taxi Göteborg, TaxiKurir Göteborg eller Minitaxi .

Till och från Landvetter Flygplats tar ni er enklast med www.flygbussarna.se som går mellan flygplatsen och Nils Ericson Terminalen var 12:e minut. Resan tar ca 30 min.

Boende
Officiellt hotell för festivalen är Spar Hotel i Majorna.
Uppge ”STEP” när ni bokar så får ni rabatt på er bokning.

Scen
Folkteatern Göteborg
Olof Palmes Plats
413 04 Göteborg
www.folkteatern.se

Tips på caféer
Doppio – espressobar med grym frukost
Espresso House – kedja med bra utbud av kaffe, juicer och bakverk
Kafé Magasinet – frukost, bagels, kaffe och öl
Kastello – gott kaffe och bra läge på Linnégatan
Steinbrenner & Nyberg – fokus på bakverk och fantastiskt gott bröd

Tips på restauranger och barer
Barabicu – pan american grill och grymma drinkar
Brewers Beer Bar – hantverksöl och surdegspizza
Dubbel Dubbel – dumplings och dim sum
Folk – mat från havet och växtriket och naturvin
Indian Masala – klassiskt indisk mat med prisvärd lunch
Jerntorgets Brygghus – hantverksöl och husmanskost
Made In China – asian fusion dim sum med bra luncher
Mellan-Rummet – mellanrätter som spänner över spansk, nordiskt och indiskt
Mexikanska Monarkin – grymma tacos och frozen margaritas
Olssons Vinbar – fantastiska viner och ett nordiskt-franskt kök
Pustervik – lunchsoppor på klassisk konsertscen
Ramen Ya – ramen i världsklass
The Rover – hantverksöl, burgare och annat smått och gott
Saluhallen Briggen – allt från traditionell husman till vinbar och fantastisk vietnamesisk mat
Station Linné – avslappnad gastropub med stort ölutbud från jordens alla hörn
Sushi Sendai – enkel och god sushi
Zamenhof – en ”fritidsgård för vuxna” med all day dining, hantverksöl, pokébowl och game room
Ölstugan Tullen – hantverksöl och husmanskost