Första urvalet klart!

Våra tre kuratorer Fiona Ferguson, Adjjima Na Patalung och Peter Sunesson är klara med det första urvalet inför Step 2024!

Uttrycksmässigt rör sig det första urvalet om dans för spädbarn, platsoberoende utomhusföreställningar, betraktelser av maskulinitet, möten mellan barn och pensionärer, deltagandeföreställningar, frågor som rör sexualitet och föreställningar skapade specifikt för barn med NPF-diagnoser.

Vi är otroligt nöjda med kuratorernas val och vi ser fram emot att presentera det här urvalet för våra regionala arrangörer och samarbetsparter i mitten av mars. Därefter gör arrangörerna sina val, och detta blir grunden för det föreställningsutbud som presenteras under Step 2024. Sammanlagt tänker vi att vi ska presentera någonstans runt 8-10 olika föreställningar under nästa upplaga av festivalen. Till detta blir det säker lite andra mindre nedslag och såklart workshops för barn, unga och vuxna!

Ett andra urval av görs sedan i maj. Detta för att även kunna fånga upp föreställningar som har premiär under våren, så att vi får en ännu bredare palett av föreställningar att välja bland inför nästa upplaga av Step.