Steps branschprogram 2024!

Nu har det också blivit dags att presentera branschprogrammet för Step 2024 som sker i Kungsbacka och i Göteborg den 6–8 mars.

Branschprogrammets första dag – onsdag den 6 mars – äger rum på Kungsbacka Teater i samarbete med Rum för Dans och Kungsbacka Teater. Det blir samtal med Rum för Dans, Kungsbacka Teater, Bobbi Lo Production och Sara Lindström Lindhe och Helena Lambert och föreställningarna Träda Trassla Tråda… med Lambert & Lindström och UNTZ BABY UNTZ med MYKA. Det blir också den officiella invigningen av Step 2024 i foajén på Kungsbacka Teater med skål och tal och dans! Torsdag 7 mars spenderas på House of Possibilitas i Göteborg. Det blir föreställningarna Stor prick, liten prick av Memory Wax och Svansen av Danskompaniet Spinn. Under rubriken Step Extended bjuder vi in danskonstnärerna Minna Elif Wendin, Anna-Greta Himmer, PAx, Kompani Catapult och Cecee Rowland-Huss för att presentera sina konstnärskap. Det blir också samtal med ASSITEJ Sverige om kopplingen mellan scenkonsten och skolan. På kvällen åker vi sedan in till Järntorget och går på föreställningen Stuntman på Folkteatern. Fredag den 8 mars är vi på Folkteatern i Göteborg. Det blir återigen samtal med ASSITEJ Sverige om arbetsmarknad, festivaler, nätverk och hur svenska grupper kan spela utomlands. Det blir presentationer av Steps Dansklubb och av Arvsfondsprojektet Community Art Lab Sweden, som är en digital scen för unga konstnärskap. Fredagen avslutas sedan med ett avslappnat mingel på FOLK!

Alla samtal under Steps branschprogram modereras av Sandra Grehn. Det är fri entré till alla programpunkter under branschprogrammet, förutom föreställningen av UNTZ BABY UNTZ kl 17:00 den 6 mars på Kungsbacka Teater och föreställningen av Stuntman på Folkteatern den 7 mars kl 18:30. Observera dock att du måste registrera dig till branschprogrammet! Registreringen till Steps branschprogram 2024 hittar du här.

Branschprogrammet i sin helhet hittar du här!