Hedda Gullander

Efter en kort tids julledighet är vi redo att sparka igång igen! Det är dags att presentera vår koordinator i projektgruppen, Hedda Gullander. Hedda har arbetat på Producentbyrån sedan 2020 och frilansar även som teaterlärare och skådespelare.

Vad innebär jobbet som regional koordinator?
Det innebär att arbeta med turnéläggning och att ha främst kontakt med arrangörerna och kompanierna. Jag fungerar som en mellanhand mellan arrangör och kompanierna och tillhandahåller mycket av den information som behövs för att genomföra föreställningarna. Som boende, avtal och info om spelplatserna till exempel. Sen så är jag insatt i festivalens miljöarbete.

Berätta om ditt spännande miljöarbete Performing Green!
Det är ett initiativ av Assitej, som är en plattform och nätverk för att föra ut svensk scenkonst för barn och unga internationellt och att erbjuda scenkonst till Sverige. Performing Green är en workshopserie på sex tillfällen. Alla medverkar med ett eget case och från Producentbyrån har vi valt Step festivalen. För festivalen är resorna det mest kritiska i arbetet. De praktiska åtgärderna är viktiga att lyfta och de långsiktiga målen med att Steps hållbarhetsplan kan vara en förebild för andra. Inom Step har vi identifierat fyra områden som vi jobbar med aktivt i projektet; livsmedel, resor, boende och trycksaker.

Vad ser du mest fram emot med festivalen?
Det är att se alla föreställningar live tillsammans med barnen! Det är en sådan boost när en har arbetat med ett projekt så länge, att sedan få ta del av det tillsammans med publiken. Det ser jag fram emot.

Klicka här för att läsa mer om vår miljöpolicy!