Första föreställningarna!

Äntligen är det dags för det allra första programsläppet! Vi är så taggade på att presentera alla de fantastiska föreställningar som är med under Step 2022. Håll utkik på vår hemsida framåt för mer information om föreställningar och om festivalen.

Jakob
I Jakob följer vi två manliga dansare på en intensiv resa som steg för steg avslöjar en destruktiv intimitet och kärleken mellan två människor. Med Jakob fortsätter Tony Tran sitt undersökande av makt och identitet i mänskliga relationer. I vilken omfattning är personen vi har en relation till delaktiga i de beslut vi fattar?

Tony Tran är en norsk-vietnamesisk koreograf och dansare. I sitt konstnärliga arbete intresserar han sig främst för förkroppsligade egenskaper i mänskliga relationer och olika uttryck och gester inom social gemenskap.

Läs mer om Jakob här!

Hvad er det?
Nyfikenheten är barnets starkaste drivkraft när det upptäcker världen. En drivkraft som kan vara en hel livstid. Genom rörelse undersöker dansarna både kroppen och scenrummet utan att ta någonting för givet. Hvad er det? har skapats av de hyllade koreograferna och regissörerna Thomas Eisenhardt och Kamilla Wargo Brekling i samarbete med dansarna Antoinette Helbing och Ole Birger Hansen. Föreställningen innehåller även musik komponerad av Fredrik Lundin och med scenografi skapad av designduon KASPERSOPHIE.

Aaben Dans är en teater baserad i Roskilde som med dansen som utgångspunkt skapar tvärestetisk och innovativ scenkonst. Genom att samarbeta med olika gästkonstnärer skapar de interdisciplinära verk och ovanliga upplevelser – ”populär avant-garde” som de själva kallar det – som både förnyar och utmanar deras eget uttryck.

Läs mer om Hvad är det? här!